header
Comenius PDF Drukuj Email
Spis treści
Comenius
Piosenka turecka
Relacje z wizyt w Turcji i we Włoszech
Comenius informacja
Wizyta gosci z Turcji i Włoch
Relacja Pani Marty Groszek
Wszystkie strony

 

Methodology Revisited, Revitalised & Re-energised

Rodzaj szkolenia: ogólny kurs doskonalenia zawodowego

Okres realizacji: 2012-07-20 - 2012-07-09

Kraj odbywania mobilności: Malta

 

W dniach 9. – 20.07.2012 dzięki grantowi uzyskanemu w ramach projektu Comenius – Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej wzięłam udział w kursie metodycznym dla nauczycieli, organizowanym przez Executive Training Institute (ETI) na Malcie.

Podczas pierwszego dnia kursu, wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy - w zależności od typu szkoły, w jakiej uczą. Każda z grup otrzymała program kursu, zmodyfikowany o poziom, w jakim uczy na co dzień (primary / secondary).

Zarówno część merytoryczna kursu, jak i jego organizacja były na bardzo wysokim poziomie. Kurs dla grupy nauczycieli uczących w szkołach podstawowych był bardzo intensywny, a jego program bogaty i inspirujący.

Po przedstawieniu się uczestników i wspólnej integracji przy tradycyjnym maltańskim pastizzi, kurs rozpoczął się częścią teoretyczną - przedstawieniem profilu ucznia szkoły podstawowej, jego potrzeb i możliwości. Kolejne sesje poświęcone były umiejętności mówienia czyli jak przekonać ucznia, by rzeczywiście używał j. obcego w komunikacji. Bardzo ciekawe zajęcia dotyczyły używania historyjek na zajęciach - z konkretnymi ćwiczeniami i przykładami historyjek adekwatnych do wieku dzieci. Przy okazji każdej sesji - jako kursanci - aktywnie uczestniczyliśmy w proponowanych non stop praktycznych formach ćwiczeń po to, by ocenić ich przydatność. Szczególnie ciekawe były sesje poświęcone Cooperative Learning, gdzie pracuje się w grupach, każdy ma głos, a uczniowie mogą wspierać się nawzajem bez niepotrzebnej rywalizacji. Jestem pewna, że po powrocie wykorzystam te metody na swoich zajęciach: Rally Robin, Think - Pair - Share i inne. Szczególnie ciekawe uważam również sesje dotyczące wykorzystania internetu na zajęciach - dostaliśmy gotowy wykaz interesujących z punktu widzenia nauczania j. obcego stron internetowych i przetestowaliśmy niektóre z nich. W zakresie nowoczesnych technik komunikacyjnych - okazuje się, że telefon komórkowy ucznia może stać się przyjacielem nauczyciela.!

Uczyliśmy się projektować własne materiały - krzyżówki, wordsearches i inne. Na co dzień korzystaliśmy z tablicy interaktywnej. Poznaliśmy ciekawe sposoby uczenia dzieci pisania oraz czytania. Odgrywaliśmy krótkie przedstawienia, których scenariusze możemy od razu wykorzystać na zajęciach. Dowiedziałam się dużo o metodzie projektu, na przykładzie Halloween, co również zamierzam wykorzystać w klasie. Poznałam metodę wykorzystania Cuisenaire Rods na lekcjach. Odświeżyłam wiedzę ze studiów na temat inteligencji wielorakich i ich implikacji w nauczaniu oraz otrzymałam krótką instrukcję nt. korzystania z youtube (ściągnie filmów).

Dużo śmiechu i dobrej zabawy dostarczyły nam sesje Language Development, podczas których ćwiczyliśmy własne umiejętności językowe oraz sesja dotycząca colloquial English.

Zajęcia odbywały się w grupie 16-osobowej, w której byłam jedyną Polką. Zajęcia prowadziła nauczycielka pochodząca z Wielkiej Brytanii, a mieszkająca w Danii . Podczas każdej sesji pracowaliśmy w innej grupie 4-osobowej, na bieżąco testując większość metod CL. Zadania wykonywaliśmy samodzielnie, w parach lub, jak wspomniałam -  w grupach.

Otrzymaliśmy szereg materiałów do wykorzystania po powrocie - w zasadzie cały ich segregator. Dyskutowaliśmy, dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami, własną praktyką.

Obok zajęć sensu stricte merytorycznych, szkoła proponowała bogaty program czasu wolnego. Wspólnie zwiedzaliśmy stolicę wyspy – Vallettę oraz Mdinę (Rabat). W ciągu tych dwóch tygodni, mimo upału, udało mi się zwiedzić większość wyspy i poznać jej kulturę. Zintegrowałam się z uczestnikami kursu, w zasadzie non stop używając języka angielskiego. Kurs na pewno przyczynił się do udoskonalenia moich umiejętności oraz dał wiarę i motywację do dalszej pracy. Było super!

Raport opracowała: Karolina Osuch, nauczyciel języka angielskiego, SP40 Lublin