header
Szkolna Kasa Oszczędnści PDF Drukuj Email

W listopadzie 2012 roku nasza szkoła przystąpiła do programu edukacji finansowej „Szkolne Kasy Oszczędności” prowadzonego od wielu lat przez PKO Bank Polski.

Program dedykowany jest uczniom od 6 do 13 roku życia. Mogą w nim wziąć udział wszyscy chętni uczęszczający do klas I-VI. Jest on całkowicie bezpłatny.

Dziecko, biorące udział w programie, otrzymuje 26-cyfrowy numer swojego konta i legitymację SKO stworzoną na wzór karty płatniczej.
Stan swojego konta kontroluje poprzez zalogowanie się w serwisie internetowym dla uczniów – członków SKO prowadzonym pod adresem www.sko.pkobp.pl.

Opiekunem SKO w naszej szkole jest p. Justyna Makowska.